GỬI THÀNH CÔNG

Hệ thống đã ghi nhận câu trả lời của bạn. CLick vào link sau để kiểm tra chắc chắn tên bạn đã có tích xanh ✅ chưa? Nếu chưa có thì có thể bạn đã nhập sai số điện thoại hoặc email, trong trường hợp đó hãy ĐIỀN LẠI BÀI TẬP cho đúng để hệ thống xác nhận. Trong trường hợp bạn chắc chắn đã điền đúng lần 2 mà hệ thống không ghi nhận, liên hệ BTC để kiểm tra lại.

XEM KẾT QUẢ thông tin khóa 30 ngày x3k5