Tiền Cam Kết “5 NGÀY X3 NĂNG SUẤT”

VIỆC CAM KẾT SẼ TĂNG KẾT QUẢ HỌC LÊN ÍT NHẤT 5 LẦN
BTC SẼ HOÀN TIỀN 100% NGAY SAU KHI BẠN HOÀN THÀNH ĐỦ 5 NGÀY HỌC và 5 BÀI TẬP THỰC HÀNH

1. Điền số điện thoại  email chính xác để nhận thông tin sau thanh toán (nếu không thấy thì kiểm tra trong spam)

2. Trong trang tiếp theo bạn sẽ được chuyển sang trang đợi thanh toán, vui lòng không tắt trang và CHUYỂN KHOẢN theo CHÍNH XÁC nội dung hệ thống để hệ thống tự động xác nhận đơn hàng và gửi kết quả về email cho bạn. BTC KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM cho các trường hợp không chuyển khoản theo hướng dẫn

3. SAU KHI CHUYỂN KHOẢN BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC QUA EMAIL SAU KHI THANH TOÁN XONG:

  •  Thông báo đăng ký thành công.
  •  Nhóm học tập kín.
  •  Tài liệu và bộ công cụ học tập miễn phí. 
[devvn_quickbuy_form id=”1695″]