4 LỜI HỨA TỪ TÂM

1. Tôi TRUNG THỰC đến tận cùng

2. Tôi KHIÊM HẠ  SỬA MÌNH

3. Tôi ĐỒNG HÀNH cùng đồng đội

4. Tôi KỶ LUẬT với chính tôi

KHÓA HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

30 NGÀY X3 NĂNG SUẤT

 Nghệ Thuật Làm Việc Ra Kết Quả

NỘI DUNG TUẦN 1
Deadline 24:00 Tối T7

BÀI TẬP 1:
FORM CAM KẾT

BÀI TẬP 1.1:
THANG ĐO
NĂNG SUẤT

BÀI TẬP 1.2:
FEEDBACK TUẦN 1

TỔNG QUAN CHIẾN LƯỢC X3 NĂNG SUẤT

04:50 - 06:15 27/12/2021

BUỔI 1:

CÁCH KAIZEN SÂU

04:50 - 06:15 31/12/2021

BUỔI 5:

SLIDE
BÀI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

04:50 - 06:15 28/12/2021

BUỔI 2:

MINDSET X3 -
ĐO LƯỜNG LẠI CHÍNH MÌNH

SLIDE
BÀI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

04:50 - 06:15 29/12/2021

BUỔI 3.1:

TỔNG QUAN VỀ KẾ HOẠCH TIÊU ĐIỂM -
QUAN SÁT NỖI ĐAU BÊN TRONG

SLIDE
BÀI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

19:45 - 22:00 30/12/2021

BUỔI 3.2:   

Cách LKH TIÊU ĐIỂM CHUYÊN SÂU

04:50 - 06:15 30/12/2021

BUỔI 4:

ẨN SAU FORM CHECK-IN
CÁCH CHECK-IN ĐỆ NHỊ THÂN

SLIDE
BÀI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

NGÀY CHIẾN THẮNG 01

04:50 - 06:15 01/01/2022

BUỔI 6:

Video buổi học
Tối Thứ 4

NỘI DUNG TUẦN 4
Deadline 24:00 Tối T7

BÀI TẬP 4.1:
TẾ BÀO NHÂN ĐÔI
X2X10

BÀI TẬP 4.2:
THANG ĐO
NĂNG SUẤT

KHỞI ĐỘNG TUẦN 4
VỀ ĐÍCH

04:50 - 06:15 17/01/2021

BUỔI 19:

SLIDE
BÀI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

CHỮA KẾ HOẠCH NHÓM NHỎ

04:50 - 06:15 21/01/2021

BUỔI 24:

SLIDE
BÀI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

04:50 - 06:15 18/01/2021

BUỔI 20:

KAIZEN VÀ CHỮA KẾ HOẠCH TUẦN

SLIDE
BÀI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

04:50 - 06:15 19/01/2021

BUỔI 21.1:

KAIZEN VÀ CHỮA KẾ HOẠCH

SLIDE
BÀI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

19:45 - 22:00 19/01/2021

BUỔI 22.2:   

XTALK X5 - THỦ LĨNH XÂY DỰNG VĂN HOÁ VUA TRONG CÔNG TY/GIA ĐÌNH/ĐỘI NGŨ

SLIDE
BÀI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

04:50 - 06:15 20/01/2021

BUỔI 23:

KAIZEN VÀ CHỮA KẾ HOẠCH

SLIDE
BÀI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

04:50 - 06:15 22/01/2022

BUỔI 25:

Video buổi học
Tối Thứ 4

BÀI TẬP 4.3:
FEEDBACK TUẦN 4

NỘI DUNG TUẦN 3
Deadline 24:00 Tối T7

BÀI TẬP 3.1:
ĐĂNG KÝ MỨC TẠ

BÀI TẬP 3.2:
FEEDBACK TUẦN 3

KHỞI ĐỘNG TUẦN 3
TĂNG TỐC

04:50 - 06:15 10/01/2021

BUỔI 13:

SLIDE
BÀI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

KAIZEN VÀ CHỮA KẾ HOẠCH

04:50 - 06:15 14/01/2021

BUỔI 17:

SLIDE
BÀI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

04:50 - 06:15 11/01/2021

BUỔI 14:

KAIZEN VÀ CHỮA KẾ HOẠCH TUẦN

SLIDE
BÀI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

04:50 - 06:15 12/01/2021

BUỔI 15.1:

KAIZEN VÀ CHỮA KẾ HOẠCH

SLIDE
BÀI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

19:45 - 22:00 12/01/2021

BUỔI 15.2:   

PHƯƠNG PHÁP CFRs - ỨNG DỤNG
NGOẠI LỰC TRONG THÚC ĐẨY CÔNG VIỆC

SLIDE
BÀI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

04:50 - 06:15 13/01/2021

BUỔI 16:

KAIZEN VÀ CHỮA KẾ HOẠCH

SLIDE
BÀI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

NGÀY CHIẾN THẮNG TUẦN 3

04:50 - 06:15 15/01/2022

BUỔI 18:

Video buổi học
Tối Thứ 4

NỘI DUNG TUẦN 2
Deadline 24:00 Tối T7

BÀI TẬP 2.1:
TẬP LÀM MENTOR

BÀI TẬP 2.2:
FEEDBACK TUẦN 2

SLIDE
BÀI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

KHỞI ĐỘNG TUẦN 2
CHÁNH KIẾN OKRs X3 NĂNG SUẤT

04:50 - 06:15 03/01/2021

BUỔI 7:

SLIDE
BÀI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

CHỮA KẾ HOẠCH NHÓM NHỎ

04:50 - 06:15 07/01/2021

BUỔI 11:

SLIDE
BÀI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

04:50 - 06:15 04/01/2021

BUỔI 8:

KAIZEN VÀ CHỮA KẾ HOẠCH

SLIDE
BÀI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

04:50 - 06:15 05/01/2021

BUỔI 9.1:

KAIZEN VÀ CHỮA KẾ HOẠCH

SLIDE
BÀI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

19:45 - 22:00 05/01/2021

BUỔI 9.2:   

CÁCH VIẾT OKRs ĐẦY SỨC MẠNH

SLIDE
BÀI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

04:50 - 06:15 06/01/2021

BUỔI 10:

KAIZEN VÀ CHỮA KẾ HOẠCH

SLIDE
BÀI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

NGÀY CHIẾN THẮNG TUẦN 2

04:50 - 06:15 08/01/2022

BUỔI 12:

Video buổi học
Tối Thứ 4

Khung Nội Dung Chương Trình

Tuần 1: KHỞI ĐỘNG

100% HỌC VIÊN NẮM ĐƯỢC NỀN TẢNG
QUAN TRỌNG NHẤT CỦA X3

Tuần 3: ĐỐT THUYỀN

KR1: Học cách LKH TUẦN với SỔ X3 NĂNG SUẤT

KR2: Phương pháp QUẢN LÝ HIỆU SUẤT LIÊN TỤC CFRs

KR3: Bài tập NÂNG MỨC TẠ đốt thuyền thực thi kế hoạch

100% HỌC VIÊN THỰC THI
KẾ HOẠCH XUẤT SẮC

Tuần 4: LAN TỎA

KR1: Các QUY LUẬT TÂM THỨC trong HIỆU SUẤT 

KR2: Bài tập TẾ BÀO NHÂN ĐÔI

KR3: CLB X3 - CLB X5 và CHIÊU MỘ MENTOR

100% HỌC VIÊN HỌC VIÊN CHUYỂN HÓA -
RA KẾT QUẢ - LAN TỎA X3

Chủ Nhật 23/01/2022

TỔNG KẾT

100% HỌC VIÊN 

Tổng Kết Quỹ X3
Trao Giấy Chứng Nhận

Tuần 2: OKRs

100% HỌC VIÊN ĐƯỢC HỌC CÁCH
LKH TIÊU ĐIỂM CHUẨN XÁC

KR1: KAIZEN sâu hàng ngày về LKH TIÊU ĐIỂM 

KR2: Tối thứ 4 HỌC SÂU về 10 SAI LẦM KHI VIẾT OKRs

KR3: Bài tập tuần TẬP LÀM MENTOR (chữa kế hoạch)

Thứ 2 Ngày 

đến

02/01/2022

Thứ 7 Ngày

 08/01/2022

Thứ 2 Ngày 

đến

27/12/2021

Thứ 7 Ngày

 01/01/2022

Thứ 2 Ngày 

đến

10/01/2022

Thứ 7 Ngày

 15/01/2022

Thứ 2 Ngày 

đến

17/01/2022

Thứ 7 Ngày

 22/01/2022

KR1: Nắm được nguyên lý và cách làm

KR2: Thành thạo không còn mắc lỗi nào về các đường link - lịch - cách báo cáo rèn luyện

KR3: Đo lường năng suất và quan sát lại

5 TUYỆT CHIÊU NĂNG SUẤT

nỗi đau bản thân

NỘI DUNG TUẦN 2
Deadline 24:00 Tối T7

BÀI TẬP 2.2:
FEEDBACK TUẦN 2
(Thứ 6 mở link)

05:00 - 06:00 | 19/10/2021

05:00 - 06:00 | 21/10/2021

BUỔI 12:

THỨC ĂN CỦA TÂM TUẦN 2

05:00 - 07:00 | 23/10/2021

BUỔI 10:

CHỮA KẾ HOẠCH NHÓM LỚN

SLIDE
BÀI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

CÁCH VIẾT OKRs CHUẨN XÁC

19:45 - 22:00 | 20/10/2021 

BUỔI 9:

BÀI TẬP TUẦN 2

BUỔI 8:

CHECK IN TUẦN 2
TUẦN VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

05:00 - 07:00 | 18/10/2021

BUỔI 7:

05:00 - 07:00 |  30/10/2021

05:00 - 06:00 |  28/10/2021 

BUỔI 18:

BUỔI 16:

THỨC ĂN CỦA TÂM TUẦN 3

CHỮA KẾ HOẠCH NHÓM LỚN

19:45 - 22:00 | 27/10/2021

BUỔI 15:

BÀI TẬP 3.2:
FEEDBACK TUẦN 3
(Thứ 6 mở link)

NỘI DUNG TUẦN 3
Deadline 24:00 Tối Thứ 7

05:00 - 06:00 | 26/10/2021

BUỔI 14:

BÀI TẬP TUẦN 3

05:00 - 06:00 | 25/10/2021

BUỔI 13:

CHECK IN TUẦN 3
TĂNG TỐC

XTALK

SLIDE
BÀI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

SLIDE
BÀI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

SLIDE
BÀI HỌC

SLIDE
BÀI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

NỘI DUNG TUẦN 4
Deadline 24:00 Tối T7

19:45 - 22:00 07/11/2021

05:00 - 06:00 | 04/11/2021

05:00 - 06:00 | 02/11/2021

05:00 - 07:00 | 06/11/2021

19:45 - 22:00 | 03/11/2021

05:00 - 06:00 | 01/11/2021

VIDEO
BUỔI HỌC

SLIDE
BÀI HỌC

BUỔI 19:

CHECK IN TUẦN 4
VỀ ĐÍCH

VIDEO
BUỔI HỌC

SLIDE
BÀI HỌC

BUỔI 20:

BÀI TẬP TUẦN 4

XTALK

BUỔI 21:

SLIDE
BÀI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

CHỮA KẾ HOẠCH NHÓM LỚN

BUỔI 22:

SLIDE
BÀI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

BUỔI 24:

SLIDE
BÀI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

TỔNG KẾT

SLIDE
BÀI HỌC

VIDEO
BUỔI HỌC

BUỔI 25:

Nơi lan tỏa những khóa học &
ấn phẩm giúp bạn
Sống Sâu Sắc & Ý Nghĩa
Đào tạo nguồn nhân lực theo
4 vòng tròn đào tạo…

Liên hệ

299/3A Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, HCM

support@gnh.edu.vn

Ứng dụng cộng đồng sống tử tế GNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC BÁCH KHOA

MST: 0313624888 do sở KH&DT TPHCM cấp ngày 12/09/2019

Điền email để tìm mã học viên & nhóm học tập 

Hướng dẫn dùng Google Meet

Hướng dẫn tạo phòng họp
Google Meet

Hướng dẫn vào phòng học
Google Meet

NHÓM FACEBOOK + ZALO

Nhóm Zalo 
X3 NĂNG SUẤT

THAM GIA

Nhóm Facebook 
X3 NĂNG SUẤT

THAM GIA

Nhóm Zalo 
Trò Chuyện - Kết Nối

THAM GIA

Hướng dẫn dùng ZOOM

Hướng dẫn cài đặt Zoom

Hướng dẫn tạo phòng họp Zoom

Hướng dẫn đổi tên trong Zoom

Hướng dẫn vào phòng Zoom

(*)Trên điện thoại

(*)Trên máy tính

Xem Video của khóa học

Hướng dẫn đọc sách gieo học cùng vĩ nhân

XEM VIDEO

Video hướng dẫn chơi thẻ Nhân Quả

XEM VIDEO

Bộ video khóa dạy con trưởng thành từ 3 gốc

XEM VIDEO

Video giới thiệu bộ Gieo hạt cùng Vĩ Nhân

XEM VIDEO

Video hướng dẫn chức năng thẻ tuyệt chiêu

XEM VIDEO

Video Trò chơi dẫn dắt để con đọc sách

XEM VIDEO

Hướng dẫn học bộ 22 video online

XEM HƯỚNG DẪN

Danh sách cư dân

Kỷ Luật

Nhấn vào để xem

Nhấn vào để xem

Sổ X3
Powerpoint và Google Sheet

Sổ X3 Poweroint

TẠI ĐÂY

Sổ X3
Google Sheeet

TẠI ĐÂY